BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Tuesday, July 28, 2009

Nihongo no Kurasu 2

Atarashi Kotoba 2


Namae : name

Shigoto : occupation

Sensei : teacher

Doomo : very much

*********

Doomo Arigatogozaimas : TQ very much

Liye, dooitashimashite : sama-sama

Onamae wa ? : what's your name?

Watashi no namae wa Zhy des : My name is Zhy

Oshigoto wa? : What is your occupation?

Watashi wa sensei des : I'm teacher

0 comments: